Tòa G3 Vinhomes Green Bay dù chưa được mở bán nhưng cũng đã xây được đến tầng thứ 8.

Tòa G3 Vinhomes Green Bay dù chưa được mở bán nhưng cũng đã xây được đến tầng thứ 8.

Tòa G3 Vinhomes Green Bay dù chưa được mở bán nhưng cũng đã xây được đến tầng thứ 8.