Căn hộ rẻ nhất dự án D’capitale có giá như thế nào?

Căn hộ rẻ nhất dự án D’capitale có giá như thế nào?

Căn hộ rẻ nhất dự án D’capitale có giá như thế nào?