Phòng ngủ tràn ngập ánh sáng tự nhiên trong căn hộ T10 Times City.

Phòng ngủ tràn ngập ánh sáng tự nhiên trong căn hộ T10 Times City.

Phòng ngủ tràn ngập ánh sáng tự nhiên trong căn hộ T10 Times City.