Toàn cảnh thi công tại dự án D’.Capitale ngày 07/06.

Toàn cảnh thi công tại dự án D’.Capitale ngày 07/06.

Toàn cảnh thi công tại dự án D’.Capitale ngày 07/06.