Các tòa căn hộ tại dự án D’Capitale Trần Duy Hưng.

Các tòa căn hộ tại dự án D’Capitale Trần Duy Hưng.

Các tòa căn hộ tại dự án D’Capitale Trần Duy Hưng.