Sơ đồ vị trí tòa T10 và các tòa tại Times City Minh Khai.

Sơ đồ vị trí tòa T10 và các tòa tại Times City Minh Khai.

Sơ đồ vị trí tòa T10 và các tòa tại Times City Minh Khai.