Ngắm nhạc nước ấn tượng từ view Tòa T10 Times City.

Ngắm nhạc nước ấn tượng từ view Tòa T10 Times City.

Ngắm nhạc nước ấn tượng từ view Tòa T10 Times City.