Chung cư Times City T10 căn 106m2 cải tạo thành 3 phòng ngủ.

Chung cư Times City T10 căn 106m2 cải tạo thành 3 phòng ngủ.

Chung cư Times City T10 căn 106m2 cải tạo thành 3 phòng ngủ.