Vị trí tòa T10 chung cư Times City.

Vị trí tòa T10 chung cư Times City.

Vị trí tòa T10 chung cư Times City.