Mặt bằng thiết kế cải tạo căn 106,4m2 Tòa T10 Times City.

Mặt bằng thiết kế cải tạo căn 106,4m2 Tòa T10 Times City.

Mặt bằng thiết kế cải tạo căn 106,4m2 Tòa T10 Times City.