Mặt bằng thiết kế cải tạo căn hộ 80,4m2 tại Tòa T10 Times City.

Mặt bằng thiết kế cải tạo căn hộ 80,4m2 tại Tòa T10 Times City.

Mặt bằng thiết kế cải tạo căn hộ 80,4m2 tại Tòa T10 Times City.