Mặt bằng căn 2PN tòa C7

Mặt bằng căn 2PN tòa C7

Mặt bằng căn 2PN tòa C7