Mặt bằng căn 3PN Tòa C7

Mặt bằng căn 3PN Tòa C7

Mặt bằng căn 3PN Tòa C7